TANDLABORANT

Tandlaboranter tillverkar tandproteser samt apparater som används vid tandreglering och bettvård. Tandlaboranter arbetar vanligen i tandlaboratorier, men det finns också arbetsplatser på specialtandtekniker- och tandläkarmottagningar samt i affärer som säljer tillbehör för tandvård och vid importföretag. Yrket förutsätter färdigheter att arbeta med händerna, att man behärskar teknologin inom området och är noggrann samt att man har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Utbildningsnivå:

  • Grundnivå

Yrkesområde:

  • Medicin och hälsovård

INFO

Intresseinriktningarna har indelats i sex typer: praktisk (R), vetenskaplig (I), konstnärlig (A), social (S), företagartyp (E) och systematisk (C) typ.

Yrkets primära typ är R och yrkets sekundära typ är C. Yrkets intressekod är RC. RC-yrken kännetecknas av arbetsuppgifter som produktions- och underhållsarbeten, assisterande arbete inom hälsovård och övriga tjänster, lagerföring och distribution.

INFO

Intresseinriktningarna har indelats i sex typer: praktisk (R), vetenskaplig (I), konstnärlig (A), social (S), företagartyp (E) och systematisk (C) typ.

Du har ännu inte gjort självutvärderingen gällande intressen och därför kan dina svar inte visas.

Procentsatsen anger hur väl din intressekod stämmer med intressekoden för det undersökta yrket.

INFO

Bekräfta utloggningen

Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!

Bekräfta avslutandet

Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!

Bekräfta avslutandet

Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
AVO Yrkesvalprogrammet

TANDLABORANT
Introduktion
Tandlaboranter tillverkar tandproteser samt apparater som används vid tandreglering och bettvård. Tandlaboranter arbetar vanligen i tandlaboratorier, men det finns också arbetsplatser på specialtandtekniker- och tandläkarmottagningar samt i affärer som säljer tillbehör för tandvård och vid importföretag. Yrket förutsätter färdigheter att arbeta med händerna, att man behärskar teknologin inom området och är noggrann samt att man har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp.

Utbildningsnivå:

  • Grundnivå

Yrkesområde:

  • Medicin och hälsovård

Mer information
Läs mer om yrket på Ammattinetti-tjänsten
Sök utbildningar till yrket via Studieinfo-tjänsten
Svarens träffsäkerhet

Yrkets intressekod är

Din intressekod är (0%)

Du har ännu inte gjort självutvärderingen gällande intressen och därför kan dina svar inte visas.

Arbetets innehåll (0%)

Nedan visas dina svar i viktiga egenskaper för arbetet inom detta yrke:

TitleAnswer
teknisk förståelse
precisionsarbete för hand
praktisk inriktning
maskiner och anläggningar
händighet och fingerfärdighet

Begränsningar
Nedan anges sådana begränsande faktorer för det här yrket, som kan vara bra att ta del av. Läs mer i yrkesbeskrivningen, vad dessa kan gälla och vad det innebär för dig.
Nödvändiga egenskaper
Allmänt efterfrågad kompetens för yrkena nedan eller studier till dessa. Läs mer i yrkesbeskrivningen, vad kraven på egenskaper avser och vad det innebär för dig.

INFO

Intresseinriktningarna har indelats i sex typer: praktisk (R), vetenskaplig (I), konstnärlig (A), social (S), företagartyp (E) och systematisk (C) typ.

Yrkets primära typ är R och yrkets sekundära typ är C. Yrkets intressekod är RC. RC-yrken kännetecknas av arbetsuppgifter som produktions- och underhållsarbeten, assisterande arbete inom hälsovård och övriga tjänster, lagerföring och distribution.

INFO

Intresseinriktningarna har indelats i sex typer: praktisk (R), vetenskaplig (I), konstnärlig (A), social (S), företagartyp (E) och systematisk (C) typ.

Du har ännu inte gjort självutvärderingen gällande intressen och därför kan dina svar inte visas.

Procentsatsen anger hur väl din intressekod stämmer med intressekoden för det undersökta yrket.

INFO

Vad är AVO?

AVO-yrkesvalssystem är ett hjälpmedel när du ska välja yrke och utbildning. AVO hjälper dig att reflektera över dina mål och hitta ett yrke som motsvarar dessa.

Självutvärderingsavsnittet innehåller uppgifter som handlar om Intressen och Arbetets innehåll. Genom att svar på frågorna får du en preliminär topp 10-lista över yrken baserat på dina önskemål, vilka preciseras ytterligare då du fortskrider med deluppgifterna.

I Egna resultat-avsnittet ser du bland annat hur AVO:s över 300 yrken motsvarar dina önskemål. Alla yrken har en länk till yrkeskorten. Där beskrivs det tydligare på vilket sätt yrket motsvarar dina önskemål och om det innehåller som passar dina förmågor och vilka begränsningar som finns, vilkas betydelse för din egen del kan vara skäl till att fundera lite noggrannare.

Vi rekommenderar att du sparar resultaten för en noggrannare granskning i ett senare skede. Resultaten sparar i 3 månader från senaste datum.

AVO väljer varken yrke åt dig eller mäter din lämplighet, utan erbjuder endast ett beslutsunderlag. Grunden är dina svar, så fundera noggrant på dina svar. Det är dock inte länt att vara överdrivet försiktig, eftersom resultatet blir felaktigt då.

Vi har valt ett stort urval av olika yrken till AVO - men det kan ändå saknas att passande alternativ för dig. De egenskaper, intressen, förmågor och begränsningar som gäller för de enskilda yrkena som innehar i AVO har utvärderats och bedömts av TE-byråns psykologer som är väl förtrogna med dessa frågor. Däremot kan de aktiviteter som finns i ett enskilt yrke var mycket omfattande, vilka tillsammans beskriver de typiska egenskaperna förknippade med ett yrke.