Arbets- och näringsbyrån - logo

Välkommen till CV-netti.

Tjänsten tas ur bruk 30.06.2019

I tjänsten finns för närvarande 37320 st. presentationer.

CV-netti söker arbete åt dig 24 timmar om dygnet.
Presentera dig för arbetsgivare
CV-netti är en tjänst, där du kan presentera dig för din blivande arbetsgivare. Berätta vad du kan, hurdan du är och vad du är bra på. Du får hjälp med att göra presentationen via hjälpen. Där hittar du exempel på hur du kan berätta om dig själv. Du kan också lägga till en nypa av din egen personlighet.
Publicera din CV-presentation
När du har gjort en CV-presentation om dig själv, publicera presentationen på webbplatsen så att arbetsgivare kan se den. Låt CV-netti arbeta åt dig. På CV-netti gör arbetsgivare tusentals sökningar dygnet runt, varje dag i veckan. Du kan göra ändringar och tillägg i din egen presentation när du vill. Du kan också själv ange tidpunkten för publiceringen, dvs. när du vill att din presentation ska vara synlig i CV-netti.
Förbered dig på att göra presentationen
Bekanta dig med tjänsten i lugn och ro. När du behöver hjälp, ger CV-netti råd och vägledning. Ytterligare information, vägledning och tjänstens villkor hittar du via hjälpen. Reservera tillräckligt med tid, förbered dig på att göra presentationen genom att leta fram de handlingar och uppgifter som behövs. Du kan när som helst spara den version som finns för tillfället och komplettera din presentation senare.
När du skriver presentationen, kom ihåg att spara emellanåt. Av datasäkerhetsskäl varar kontakten med tjänsten cirka 60 minuter. Genom att trycka på knappen Spara undviker du avbrott i kontakten.
Du kan välja själv om dina kontaktuppgifter ska vara synliga
Du kan publicera din presentation försedd med dina kontaktuppgifter eller utan kontaktuppgifter. Tjänsten styr förfrågningar riktade till dig till din e-post, fast arbetsgivaren inte känner till dina kontaktuppgifter.
Vägledning för tjänsten via Jobblinjen.