TE-palvelut

Hyvä CV-netin käyttäjä / CV-vahdin tilaaja,

CV-netin käyttö on päättynyt 30.6.2019.


Työmarkkinatori on yksi vaihtoehto työnhakuun ja henkilöstön rekrytointiin

Työmarkkinatoria kehitetään julkisin varoin ja palvelun käyttö on vapaaehtoista.

Työnhakijalle palvelu ehdottaa juuri hänen osaamiseensa sopivia avoimia työpaikkoja.


Ystävällisin terveisin,

TE-palvelut


Bästa användare av CV-netti / abonnent av CV-vahti,

Bruket av CV-netti har upphört 30.6.2019.


Arbetsmarknadstorget utgör ett alternativ då det gäller jobbsökning och rekrytering av personal.

Arbetsmarknadstorget utvecklas med offentliga medel och användningen av tjänsten är frivilligt.

Tjänsten föreslår för den arbetssökande just sådana lediga jobb som motsvarar den sökandes kompetens.


Med vänliga hälsningar,

TE-tjänsterna