Arbets- och näringsbyrån - logo

Val av inloggningssätt

   
  
  
 Logga in med bankkoder
  
 Du får en förhandsifylld blankett som ska kompletteras och din ansökan träder i kraft genast när den har skickats till arbets- och näringsbyrån.
  
  
  Om du inte har bankkoder
  
 Du kan också söka till arbetskraftsutbildning med en öppen ansökningsblankett.
  
 Vi poängterar att det för att uppgifter som sänts på en öppen blankett (utan identifikationskoder) ska träda i kraft alltid krävs ett personligt besök på arbets- och näringsbyrån och att identitetsbevis visas upp där. Ansökan ska bekräftas på arbets- och näringsbyrån innan ansökningstiden för utbildningen går ut.