TE-palvelut/AN-tjänster/TE services

Val av inloggningssätt

   
  
  
 Logga in med bankkoder
  
 Du får en förhandsifylld blankett som ska kompletteras och din ansökan träder i kraft genast när den har skickats till AN-byrån.
  
  
  Om du inte har bankkoder
  
 Du kan också söka till arbetskraftsutbildning med en öppen ansökningsblankett.
  
 Vi poängterar att det för att uppgifter som sänts på en öppen blankett (utan identifikationskoder) ska träda i kraft alltid krävs en personlig kontakt. Ansökan ska bekräftas innan ansökningstiden för utbildningen går ut.