Hyppää sisältöön Sähköinen koulutushaku -palvelun ehdot

Hakemus työvoimakoulutukseen

Sähköinen koulutushaku -palvelun ehdot

Palvelun ehdot tulevat hyväksyttäväksi, kun hakija on tunnistautunut palveluun tai valinnut ilman tunnistautumista toimivan vaihtoehdon. Palvelun ehdot -sivun alalaidassa on Hyväksyn ja En hyväksy -painikkeet. Klikkaamalla Hyväksyn avautuu hakulomake ja klikkaamalla En hyväksy siirrytään asiointivalikkoon. Tunnistautuminen jää voimaan, vaikka ei hyväksyttäisi palvelun ehtoja. Uloskirjautuminen tunnistautumisesta tapahtuu tällöin esim. sulkemalla selain.

Koulutukseen hakijasta käytetään tässä nimitystä Hakija ja Työ- ja elinkeinoministeriöstä palveluntarjoajana ja hakemus- ja käyttäjärekisterin ylläpitäjänä nimitystä Palveluntarjoaja. Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste on nähtävissä jokaisessa TE-toimistossa.

Palvelun kuvaus

Palvelussa Hakija voi jättää hakemuksen Työhallinnon järjestämään työvoimakoulutukseen Internetin avulla. Palveluun kirjautumisessa voidaan käyttää vahvaa tunnistautumista (pankkitunnisteita, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia), joka tuo lomakkeelle Hakijan henkilötunnuksen ja lisäksi esitäytettyjä tietoja Hakijasta, mikäli hänestä on ennestään tietoa asiakastietojärjestelmässä. Hakemus tulee voimaan heti kun se on lähetetty. Toinen vaihtoehto on jättää hakemus ilman tunnistautumista. Tällöin edellytetään hakemuksen voimaan tulemiseksi henkilökohtaista käyntiä TE-toimistossa tai kokeilualueen kunnan toimipisteessä hakuajan kuluessa. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä asiakkaan tulee vahvistaa esim. henkilöllisyystodistusta näyttämällä tai muuten osoittaa, että hän on laittanut vireille itseään koskevan avoimen hakulomakkeen työvoimakoulutukseen. Ilman tunnistautumista lähetettyä hakulomaketta säilytetään kyseisen koulutuksen haun päättymispäivään asti.

Hakemuksen tiedot siirtyvät sähköisesti asiakastietojärjestelmään, jossa hakemuksia säilytetään arkistointisäädösten mukaisesti. Tunnistautunut hakija (kirjautunut pankkitunnisteilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla) voi myös tallentaa hakemuksensa keskeneräisenä, jolloin se on vain Hakijan itsensä nähtävissä ja päivitettävissä. Keskeneräinen hakemus poistetaan automaattisesti tietokannasta, kun lopullinen hakemus on lähetetty tai kurssin hakuaika on päättynyt. Hakija voi myös itse poistaa keskeneräisenä tallennetun hakemuksen. Jo lähetettyä hakemusta ei voi poistaa Internetin kautta.

Hakulomakkeella annettuja tietoja käytetään apuna tehtäessä koulutusten oppilasvalintoja. Tietoja käyttävät työvoimaviranomaiset. Valintaryhmän mahdolliset muut jäsenet (esim. oppilaitoksen edustajat) näkevät hakemuksen tiedot vain siinä tapauksessa, että Hakija on antanut suostumuksensa tietojen näyttämiseen hakulomakkeella. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Hakija voi vaihtoehtoisesti hakea koulutukseen paperisella hakulomakkeella jättämällä sen henkilökohtaisesti TE-toimistoon tai kokeilualueen kunnan toimipisteeseen.

Tunnistautumisen edellyttämät evästeet (cookies) ovat käytössä vain istunnon ajan ja häviävät, kun selain suljetaan.

Hakija sitoutuu palvelua käyttäessään:

  - noudattamaan tunnisteet antaneen tahon kanssa tekemiään sopimuksia ja tunnisteiden käyttöön liittyviä ehtoja
  - vastaamaan siitä, että hänen palveluun toimittamansa tiedot ovat totuudenmukaisia ja virheettömiä ja että hän ei palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien eikä Palveluntarjoajan oikeuksia
  - vastaamaan kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista (esim. Internet-verkon käyttömaksut, mahdolliset puhelumaksut). Palveluntarjoaja ei peri palvelun käytöstä maksua.

Palvelun tarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että verkkopalveluun liittyvässä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään palvelun käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä esim. palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa Hakijan käyttämien laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta palveluun. Laitesuositukset kerrotaan palvelun ohjeissa. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun ehtojen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä hakemus.

Hakemisen vaikutukset työttömyysturvaan

Jättämällä koulutushakemuksen sitoudut aloittamaan koulutuksen mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli kieltäydyt ilman pätevää syytä työvoimaviranomaisen osoittamasta sinulle soveltuvasta koulutuksesta, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen joko määräajaksi tai toistaiseksi. Työvoimaviranomaisen osoittamana koulutuksena pidetään myös sellaista koulutusta, johon henkilö on hakenut oma-aloitteisesti. TE-toimisto tutkii, onko kieltäytymiselle ollut pätevä syy.

Joissakin tilanteissa hakemuksen voi perua ilman, että sitä pidetään koulutuksesta kieltäytymisenä. Lisätietoa mahdollisuudesta perua hakemus saa TE-toimistosta.