Vänta...
Bekräftelse av utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Uträtta ärenden på webben
Meddelanden, driftavbrott

Viktig anvisning om jobbsökningens giltighet för den som anmäler som arbetssökande. Läs anvisningen här.
Om du är permitterad eller en företagare som anmäler dig som arbetssökande, läs dessutom tillsäggsanvisningen som gäller i din situation.


Viktigt meddelande för permitterade.
Meddelande

 

Företagare som anmälar sig som arbetssökande 
Anmälan för företagare som arbetssökande i Mina e-tjänster steg för steg (pdf)

 

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.
Befrielse från ekonomisk nöd för de som blivit beviljade startpeng - UF-centret betalar ut startpeng för maximidagar under oförutsägbara omständigheter orsakade av coronavirusepidemins undantagsförhållande.
Meddelande (17.4.2020)  

 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av startpeng. Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

 

Den elektroniska utbetalningsansökan för startpeng kompletteras från och med 10.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta jobb

I testversionen av Jobbmarknad kan du efter att du loggat in skapa en jobbsökarprofil utifrån din kompetens och få platsförslag som matchar din profil. Arbetsgivarna ser den del av din anonyma jobbsökarprofil som du ställt in som offentligt, och kan skicka dig meddelanden via tjänsten. Utan inloggning kan du med en fritextsökning söka lämpliga arbetsplatser bland de över 20 000 platserna i tjänsten.

Testa Jobbmarknad

 

Välkommen att uträtta dina ärenden hos oss!

Mina e-tjänster är platsen som sammanför privatkundens nättjänster. Genom att logga in ser du aktuell information om din situation på tjänstens förstasida. Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning

När du är autentiserad, kan du inleda eller avsluta din jobbsökning, ändra uppgifterna om din jobbsökning eller bara titta på uppgifterna.

Presentation av e-tjänsten
Meddelanden, driftavbrott

Viktig anvisning om jobbsökningens giltighet för den som anmäler som arbetssökande. Läs anvisningen här.
Om du är permitterad eller en företagare som anmäler dig som arbetssökande, läs dessutom tillsäggsanvisningen som gäller i din situation.


Viktigt meddelande för permitterade.
Meddelande

 

Företagare som anmälar sig som arbetssökande 
Anmälan för företagare som arbetssökande i Mina e-tjänster steg för steg (pdf)

 

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.
Befrielse från ekonomisk nöd för de som blivit beviljade startpeng - UF-centret betalar ut startpeng för maximidagar under oförutsägbara omständigheter orsakade av coronavirusepidemins undantagsförhållande.
Meddelande (17.4.2020)  

 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av startpeng. Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

 

Den elektroniska utbetalningsansökan för startpeng kompletteras från och med 10.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta jobb

I testversionen av Jobbmarknad kan du efter att du loggat in skapa en jobbsökarprofil utifrån din kompetens och få platsförslag som matchar din profil. Arbetsgivarna ser den del av din anonyma jobbsökarprofil som du ställt in som offentligt, och kan skicka dig meddelanden via tjänsten. Utan inloggning kan du med en fritextsökning söka lämpliga arbetsplatser bland de över 20 000 platserna i tjänsten.

Testa Jobbmarknad

 

Instruktioner för e-tjänster
 
 
 

Om du tidigare varit en kund på TE byrå måste du registrera dig som en arbetssökande via TE-tjänsten (https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/) eller kontakta TE byrå personligen om stark identifiering inte är möjlig. I den ovannämnda situationen, det lyckas inte att registrera sig som en arbetssökande med öppen blankett utan hantering av saken försenas onödigt.

OBS! Webblanketten fungerar inte i webbläsaren IE.