Vänta...
Bekräftelse av utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Uträtta ärenden på webben
Meddelanden, driftavbrott

Mina etjänster som används Suomi.fi för identifiering.

Användargränssnittet för Suomi.fi-identifikation har förnyats. Suomi.fi-tjänsternas gemensamma utseende har tas i bruk för Suomi.fi-identifikation. Du känner igen utseendet på Suomi.fi-flaggsymbolen.

Välkommen att uträtta dina ärenden hos oss! Mina e-tjänster är platsen som sammanför privatkundens nättjänster. Genom att logga in ser du aktuell information om din situation på tjänstens förstasida.

Inloggning

När du är autentiserad, kan du inleda eller avsluta din jobbsökning, ändra uppgifterna om din jobbsökning eller bara titta på uppgifterna.

Presentation av e-tjänsten
Meddelanden, driftavbrott

Mina etjänster som används Suomi.fi för identifiering.

Användargränssnittet för Suomi.fi-identifikation har förnyats. Suomi.fi-tjänsternas gemensamma utseende har tas i bruk för Suomi.fi-identifikation. Du känner igen utseendet på Suomi.fi-flaggsymbolen.