Vänta...
Bekräftelse av utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Uträtta ärenden på webben
Meddelanden, driftavbrott

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av startpeng. Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning. Meddelande


Poststrejken är över - fortfarande fördröjningar i utdelningen av vår brevpost

Arbetsfreden återvänder till posten och de anhopningar som uppstått under strejken reds genast ut. Posti uppskattar att de försändelser som blivit fördröjda på grund av strejken, når fram till mottagarna senast till julen. En liten del av sändningarna kan bli fördröjda och nå mottagarna först i början av januari.

I Mina e-tjänster kan du i realtid följa med såväl kontakter som har en tidsbegränsning och som kräver att du reagerar (te.x. kallelser, arbetserbjudanden och utbildningserbjudanden) som även din sysselsättningsplan.

 

Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem

Se up om du fick i uppgift att göra en bedömning av servicebehovet eller att uppdatera planen. Gör dem genast eller senast inom den utsatt tid för att din jobbsökning och rätt till arbetslöshetsförmån hålls ikraft.

Välkommen att uträtta dina ärenden hos oss!

Mina e-tjänster är platsen som sammanför privatkundens nättjänster. Genom att logga in ser du aktuell information om din situation på tjänstens förstasida. Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning

När du är autentiserad, kan du inleda eller avsluta din jobbsökning, ändra uppgifterna om din jobbsökning eller bara titta på uppgifterna.

Presentation av e-tjänsten
Meddelanden, driftavbrott

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av startpeng. Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning. Meddelande


Poststrejken är över - fortfarande fördröjningar i utdelningen av vår brevpost

Arbetsfreden återvänder till posten och de anhopningar som uppstått under strejken reds genast ut. Posti uppskattar att de försändelser som blivit fördröjda på grund av strejken, når fram till mottagarna senast till julen. En liten del av sändningarna kan bli fördröjda och nå mottagarna först i början av januari.

I Mina e-tjänster kan du i realtid följa med såväl kontakter som har en tidsbegränsning och som kräver att du reagerar (te.x. kallelser, arbetserbjudanden och utbildningserbjudanden) som även din sysselsättningsplan.

 

Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem

Se up om du fick i uppgift att göra en bedömning av servicebehovet eller att uppdatera planen. Gör dem genast eller senast inom den utsatt tid för att din jobbsökning och rätt till arbetslöshetsförmån hålls ikraft.