Vänta...
Bekräftelse av utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräftelse av avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Uträtta ärenden på webben
Meddelanden, driftavbrott

TE-tjänsternas informationsystem uppdateras 18.11. och 19.11.2019 mellan kl. 6.30-7.30.
Det kan förekomma tillfälliga driftsavbrott i Mina e-tjänster under denna tid.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

 

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken stör troligen postutdelningen en längre tid p.g.a. postanhopningen i utdelningscentren.

I E-tjänster kan du följa med såväl tidsgränsgällande och kontakter som kräver reagering såsom din sysselsättningsplan i realtid.

 

Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem

Se up om du fick i uppgift att göra en bedömning av servicebehovet eller att uppdatera planen. Gör dem genast eller senast inom den utsatt tid för att din jobbsökning och rätt till arbetslöshetsförmån hålls ikraft.

Välkommen att uträtta dina ärenden hos oss!

Mina e-tjänster är platsen som sammanför privatkundens nättjänster. Genom att logga in ser du aktuell information om din situation på tjänstens förstasida. Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning

När du är autentiserad, kan du inleda eller avsluta din jobbsökning, ändra uppgifterna om din jobbsökning eller bara titta på uppgifterna.

Presentation av e-tjänsten
Meddelanden, driftavbrott

TE-tjänsternas informationsystem uppdateras 18.11. och 19.11.2019 mellan kl. 6.30-7.30.
Det kan förekomma tillfälliga driftsavbrott i Mina e-tjänster under denna tid.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

 

På grund av postens strejk gällande sortering och utdelningstjänster fungerar inte vår brevpostutdelning 11.-24.11.2019. Strejken stör troligen postutdelningen en längre tid p.g.a. postanhopningen i utdelningscentren.

I E-tjänster kan du följa med såväl tidsgränsgällande och kontakter som kräver reagering såsom din sysselsättningsplan i realtid.

 

Läs anvisningarna och mottagningsbekräftelserna noggrant och handla enligt dem

Se up om du fick i uppgift att göra en bedömning av servicebehovet eller att uppdatera planen. Gör dem genast eller senast inom den utsatt tid för att din jobbsökning och rätt till arbetslöshetsförmån hålls ikraft.