Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.
Meddelande 27.3.2020, keha-keskus.fi 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.

Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

Den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention kompletteras från och med 17.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande


Identifiering med Katso-koder upphör den 28 november 2019 – övergå till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

 Identifiering med Katso-koder i e-tjänsten upphör den 28 november 2019. Därefter används Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter, som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Befolkningsregistercentralens).

Från och med den 28 november 2019 går det inte längre att logga in i e-tjänsten med Katso-koder. Inloggning förutsätter stark autentisering, dvs. identifiering med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hanteringen av vissa kundgruppers fullmakter fortsätter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer, för vilka det i handelsregistret inte har registrerats någon representant med rätt att ensam företräda organisationen. Sådana är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Läs mer

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare


I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.

Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

 

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identification, logga in med ditt bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.
Meddelande 27.3.2020, keha-keskus.fi 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.

Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

Den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention kompletteras från och med 17.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande


Identifiering med Katso-koder upphör den 28 november 2019 – övergå till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

 Identifiering med Katso-koder i e-tjänsten upphör den 28 november 2019. Därefter används Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter, som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Befolkningsregistercentralens).

Från och med den 28 november 2019 går det inte längre att logga in i e-tjänsten med Katso-koder. Inloggning förutsätter stark autentisering, dvs. identifiering med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hanteringen av vissa kundgruppers fullmakter fortsätter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer, för vilka det i handelsregistret inte har registrerats någon representant med rätt att ensam företräda organisationen. Sådana är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Läs mer

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare


I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.

Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

 

Information om arbetsmarknaden