Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Hoppa till innehåll
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

Inloggning

 

UF-centrets betalningsenhet informerar:
Betalningsavbrottet vid årsskiftet är mellan 23.12.2021-3.1.2022. Den indexhöjning som görs från början av året höjer grunddagpenningen till 34,50 euro. Därför skapas besluten om lönesubvention på nytt i tjänsten. De nya indexförhöjda besluten kommer automatiskt in i systemet.
Meddelande (8.12.2021)

 

UF-centret börjar utnyttja förmånsuppgifter i inkomstregistret från och med 1.1.2021 i utbetalningen av lönesubvention och startpeng.
Meddelande (15.12.2020)

 

Arbetsgivare ska från och med den 9.4.2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Ytterligare info i nyheten och länken nedan.

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.
 
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-byråns kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identifikation - Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID, certifikatkort eller med Finnish Authenticator-appen. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

Inloggning

 

UF-centrets betalningsenhet informerar:
Betalningsavbrottet vid årsskiftet är mellan 23.12.2021-3.1.2022. Den indexhöjning som görs från början av året höjer grunddagpenningen till 34,50 euro. Därför skapas besluten om lönesubvention på nytt i tjänsten. De nya indexförhöjda besluten kommer automatiskt in i systemet.
Meddelande (8.12.2021)

 

UF-centret börjar utnyttja förmånsuppgifter i inkomstregistret från och med 1.1.2021 i utbetalningen av lönesubvention och startpeng.
Meddelande (15.12.2020)

 

Arbetsgivare ska från och med den 9.4.2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Ytterligare info i nyheten och länken nedan.

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.
 
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

Information om arbetsmarknaden