Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Hoppa till innehåll
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

 

Inloggning 

 

Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna

En extra indexhöjning riktas till socialskyddsförmånerna för år 2022. Indexjusteringen höjer största delen av förmånerna som är bundna till folkpensionsindexet med cirka 3,5 procent för tiden 1.8–31.12 2022.

De nya indexhöjda besluten kommer automatiskt till systemen. Ändringen förväntas inte orsaka fördröjningar i UF-centrets betalningsenhets verksamhet.

Läs UF-centrets meddelande för mer information (keha-keskus.fi)

 

Ansökningsförfarande

Alla platsannonser som är anmälda i e-tjänsten (utom platser som anmälts av privathushåll) visas också i Jobbmarknads söktjänst. Den sista ansökningsdagen är en obligatorisk uppgift på Jobbmarknad.  Vi rekommenderar starkt att man anmäler en sista ansökningsdag för alla arbetsplatsannonser.

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.
 
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat.

Testa Jobbmarknad

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-byråns kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identifikation - Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID, certifikatkort eller med Finnish Authenticator-appen. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

 

Inloggning 

 

Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna

En extra indexhöjning riktas till socialskyddsförmånerna för år 2022. Indexjusteringen höjer största delen av förmånerna som är bundna till folkpensionsindexet med cirka 3,5 procent för tiden 1.8–31.12 2022.

De nya indexhöjda besluten kommer automatiskt till systemen. Ändringen förväntas inte orsaka fördröjningar i UF-centrets betalningsenhets verksamhet.

Läs UF-centrets meddelande för mer information (keha-keskus.fi)

 

Ansökningsförfarande

Alla platsannonser som är anmälda i e-tjänsten (utom platser som anmälts av privathushåll) visas också i Jobbmarknads söktjänst. Den sista ansökningsdagen är en obligatorisk uppgift på Jobbmarknad.  Vi rekommenderar starkt att man anmäler en sista ansökningsdag för alla arbetsplatsannonser.

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.
 
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat.

Testa Jobbmarknad

Information om arbetsmarknaden