Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Hoppa till innehåll
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

Inloggning

Myndighetsbehandlingen av ansökningar om utbetalning av förnyad lönesubvention och sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år inleds 15.8.2023

Du kan ansöka om utbetalning enligt stödbeslutet som utfärdats den 1.7.2023 eller senare i e-tjänsten. Myndighetsbehandlingen av ansökningar om utbetalning av lönesubvention och sysselsättningsstöd avseende 55 år fyllda som inkommit via e-tjänsten inleds den 15.8.2023.

Kommuner, samkommuner och välfärdsområden kan, om de så önskar, avstå från separat ansökan om utbetalning av lönesubvention genom att ge UF-centret fullmakt att kombinera kalendermånadsvis lönesubvention för en person som sysselsätts att betalas automatiskt på basis av de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Den automatiska utbetalningen kan användas för från och med 1 juli beviljad lönesubvention samt för sysselsättningsstöd avseende 55 år fyllda och den kan börja användas i september. UF-centret informerar fullmaktsgivarna när användningen av den nya funktionen för utbetalningar börjar. 

Lagstiftningen om lönesubvention förnyas den 1 juli 2023. Du kan ansöka om lönesubvention den 27 juni 2023 endast elektroniskt.

Fyll i ansökan och lägg till de bilagor som behövs via servicemenyn i e-tjänsten. Ansök om utbetalning av stöd i e-tjänsten i enlighet med beslutet om lönesubvention.

Endast personer som har en befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter uträtta ärenden utan särskild fullmakt via Suomi.fi-tjänsten kan sköta ärenden för organisationens räkning.

AN-byråerna och kommunförsök med sysselsättning inleder myndighetsbehandlingen för ansökningar som mottagits via e-tjänsten den 3 juli 2023 och vars lönesubventionsperioden börjar 1 juli 2023 eller senare.

Läs hela meddelande här (keha-keskus.fi)

 

Ansökningsförfarande

Alla platsannonser som är anmälda i e-tjänsten visas också i Jobbmarknads söktjänst. Den sista ansökningsdagen är en obligatorisk uppgift på Jobbmarknad.  Vi rekommenderar starkt att man anmäler en sista ansökningsdag för alla arbetsplatsannonser.

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord. 
  
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat.

Jobbmarknad

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identifikation - Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID, certifikatkort eller med Finnish Authenticator-appen. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
AN-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

Inloggning

Myndighetsbehandlingen av ansökningar om utbetalning av förnyad lönesubvention och sysselsättningsstöd avseende personer som fyllt 55 år inleds 15.8.2023

Du kan ansöka om utbetalning enligt stödbeslutet som utfärdats den 1.7.2023 eller senare i e-tjänsten. Myndighetsbehandlingen av ansökningar om utbetalning av lönesubvention och sysselsättningsstöd avseende 55 år fyllda som inkommit via e-tjänsten inleds den 15.8.2023.

Kommuner, samkommuner och välfärdsområden kan, om de så önskar, avstå från separat ansökan om utbetalning av lönesubvention genom att ge UF-centret fullmakt att kombinera kalendermånadsvis lönesubvention för en person som sysselsätts att betalas automatiskt på basis av de uppgifter som anmälts till inkomstregistret. Den automatiska utbetalningen kan användas för från och med 1 juli beviljad lönesubvention samt för sysselsättningsstöd avseende 55 år fyllda och den kan börja användas i september. UF-centret informerar fullmaktsgivarna när användningen av den nya funktionen för utbetalningar börjar. 

Lagstiftningen om lönesubvention förnyas den 1 juli 2023. Du kan ansöka om lönesubvention den 27 juni 2023 endast elektroniskt.

Fyll i ansökan och lägg till de bilagor som behövs via servicemenyn i e-tjänsten. Ansök om utbetalning av stöd i e-tjänsten i enlighet med beslutet om lönesubvention.

Endast personer som har en befintlig fullmakt att sköta ärenden eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter uträtta ärenden utan särskild fullmakt via Suomi.fi-tjänsten kan sköta ärenden för organisationens räkning.

AN-byråerna och kommunförsök med sysselsättning inleder myndighetsbehandlingen för ansökningar som mottagits via e-tjänsten den 3 juli 2023 och vars lönesubventionsperioden börjar 1 juli 2023 eller senare.

Läs hela meddelande här (keha-keskus.fi)

 

Ansökningsförfarande

Alla platsannonser som är anmälda i e-tjänsten visas också i Jobbmarknads söktjänst. Den sista ansökningsdagen är en obligatorisk uppgift på Jobbmarknad.  Vi rekommenderar starkt att man anmäler en sista ansökningsdag för alla arbetsplatsannonser.

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare

I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord. 
  
Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat.

Jobbmarknad

Information om arbetsmarknaden