Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

TE-tjänsternas informationsystem uppdateras 18.11.2019 mellan kl. 6.30-7.30.
Det kan förekomma tillfälliga driftsavbrott i Mina e-tjänster under denna tid.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Katso-kod kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention eller kontakta en arbetssökande som har sådan kompetens som intresserar dig. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

TE-tjänsternas informationsystem uppdateras 18.11.2019 mellan kl. 6.30-7.30.
Det kan förekomma tillfälliga driftsavbrott i Mina e-tjänster under denna tid.
Vi beklagar de eventuella olägenheter som avbrottet medför.

Information om arbetsmarknaden