Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten. Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Läs mer

Inloggning

Så här övergår kommunen till Suomi.fi-fullmakter


Arbetsgivare ska från och med den 9.4.2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Ytterligare info i nyheten och länken nedan.

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

 

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.

Befrielse från ekonomisk nöd för de som blivit beviljade startpeng - UF-centret betalar ut startpeng för maximidagar under oförutsägbara omständigheter orsakade av coronavirusepidemins undantagsförhållande. Meddelande (17.4.2020). Ansök om utbetalning av startpeng i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder.

 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.

Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

Den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention kompletteras från och med 17.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare
I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.

Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

 

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identification, logga in med ditt bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

Användningen av Katso-tjänsten upphör – användarna ska övergå till Suomi.fi-tjänsten. Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020.

Läs mer

Inloggning

Så här övergår kommunen till Suomi.fi-fullmakter


Arbetsgivare ska från och med den 9.4.2020 meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker. Ytterligare info i nyheten och länken nedan.

Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

 

UF-centret betjänar nästan normalt under Coronavirusepidemin - utbetalningen av förmåner har högsta prioritet.

Befrielse från ekonomisk nöd för de som blivit beviljade startpeng - UF-centret betalar ut startpeng för maximidagar under oförutsägbara omständigheter orsakade av coronavirusepidemins undantagsförhållande. Meddelande (17.4.2020). Ansök om utbetalning av startpeng i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder.

 

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.

Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande

Den elektroniska utbetalningsansökan för lönesubvention kompletteras från och med 17.3.2020 med uppgifter som anmälts till inkomstregistret.
Meddelande

 

Jobbmarknad – ett effektivare sätt att hitta medarbetare
I testversionen av Jobbmarknad kan du publicera platsannonser, så matchar tjänsten annonsen med de mest lämpade kandidaterna. Om du inte vill publicera en platsannons kan du bland profilerna söka intressanta kandidater med sökord.

Arbets- och näringsbyråns annonser om lediga platser överförs automatiskt till Jobbmarknad. Du kan alltså se där hurdana medarbetare tjänsten föreslår för det jobb du annonserat. Samtidigt kan annonsen redigeras om den typ av kompetens som arbetet kräver inte matchats helt rätt.

Testa Jobbmarknad

 

Information om arbetsmarknaden