Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

Ett kort driftsavbrott är möjligt i TE-tjänsternas e-tjänster 23.1.2020 kl. 17.00-17.30 och 24.1.2020 kl. 6.00-6.30.
Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.
Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande


Identifiering med Katso-koder upphör den 28 november 2019 – övergå till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

 Identifiering med Katso-koder i e-tjänsten upphör den 28 november 2019. Därefter används Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter, som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Befolkningsregistercentralens).

Från och med den 28 november 2019 går det inte längre att logga in i e-tjänsten med Katso-koder. Inloggning förutsätter stark autentisering, dvs. identifiering med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hanteringen av vissa kundgruppers fullmakter fortsätter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer, för vilka det i handelsregistret inte har registrerats någon representant med rätt att ensam företräda organisationen. Sådana är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Läs mer

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Suomi.fi-identifikation kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

De uppgifter du angett i Mina e-tjänster, sparas i TE-tjänsternas kundinformationssystem.

Inloggning
Suomi.fi-identification, logga in med ditt bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort. Om du agera på ett företags räkning behöver du fullmakten
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

Ett kort driftsavbrott är möjligt i TE-tjänsternas e-tjänster 23.1.2020 kl. 17.00-17.30 och 24.1.2020 kl. 6.00-6.30.
Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Från och med 1.1.2020 utnyttjas inkomstregistrets inkomsuppgifter vid utbetalning av lönesubvention.
Observera ändringarna vid ansökan om utbetalning.
Meddelande


Identifiering med Katso-koder upphör den 28 november 2019 – övergå till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

 Identifiering med Katso-koder i e-tjänsten upphör den 28 november 2019. Därefter används Suomi.fi-identifiering och Suomi.fi-fullmakter, som administreras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (Befolkningsregistercentralens).

Från och med den 28 november 2019 går det inte längre att logga in i e-tjänsten med Katso-koder. Inloggning förutsätter stark autentisering, dvs. identifiering med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Hanteringen av vissa kundgruppers fullmakter fortsätter i Katso ännu år 2020. Till denna kundgrupp hör organisationer, för vilka det i handelsregistret inte har registrerats någon representant med rätt att ensam företräda organisationen. Sådana är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Läs mer

Information om arbetsmarknaden