Vänta...
Bekräfta utloggningen
Är du säker på att du vill logga ut? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
Bekräfta avslutandet
Är du säker på att du vill avsluta? Du förlorar de uppgifter som inte sparats!
  • Suomi
  • Svenska

  • Varning! Om du inte aktivt använder tjänsten, blir du automatiskt utloggad inom 10 minuter.
  • Sessionen har gått ut. Logga in igen.
Meddelanden, driftavbrott

I tjänsten finns inga kända driftavbrott.

 

Välkommen att sköta ärenden med oss!

Med hjälp av en Katso-kod kan du sköta fler ärenden. Ansöka om lönesubvention, göra en ansökan om utbetalning av subvention eller kontakta en arbetssökande som har sådan kompetens som intresserar dig. Tjänsterna för avtalsarbetsgivare är begränsade.

Inloggning
TE-tjänster
Meddelanden, driftavbrott

I tjänsten finns inga kända driftavbrott.

 

Information om arbetsmarknaden