TE-byrån - logo

Arbetsgivartjänster

Arbetsgivartjänster

På denna sida kan man lämna en platsannons till TE-byråns informationssystem och, om man så önskar, också till TE-byråernas tjänsten "Lediga jobb" på Internet, då annonsen också syns i EU:s gemensamma jobbportal (Eures). Tjänsten är öppen för alla och gratis, tillgänglig var och när som helst. Eftersom tjänsten inte baserar sig på autentisering, kan arbets- och näringsbyrån publicera platsannonsen först när byrån har försäkrat sig om vem som skickat annonsen. En sakkunnig från arbets- och näringsbyrån tar kontakt under arbets- och näringsbyråernas öppettider mån.–fre. kl. 9.00–16.15. Platsannonser som lämnats under veckoslut eller helgdagar behandlas först den första vardagen.
Bekanta dig med tjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare, där platsannonserna publiceras i realtid. Tjänsten samlar ihop arbets- och näringstjänsterna och de aktuella ärendena för företags- och arbetsgivarkunder och anpassas enligt situationen, vilket gör det lättare att uträtta ärenden.
 
Använd tillämpningens egna tangenter vid förflyttning från sida till annan ( alltså inte webbläsarens back och forward -tangenter)
  
Vägledning om tjänsten ges av Företagsfinlands telefontjänst
Tjänstens dataskyddsbeskrivning