OPAL-ARVI  -ajankohtaista  23.11.2020

Uutta marraskuussa  2020

 
OPALin ja ARVIn salasanakäytäntöjä on täsmennetty marraskuussa 2020..
 Salasanan määritelyssä voi noudaaa kahta eri menettelytapaa:
- Suosieltava menettely on käytää ns. salalausetta, joka muodostuu
tavallisista kirjaimista. Salalauseen vähimmäispituus on 16 merkkiä.
- Vaihtoehtoinen menettely on käyttää salasanaa, joka sisältää erikoismerkkejä
 (kuten %, @ yms). Tällöin on salasanan pituuden oltava vähinään 12 merkkiä
 (aikaisemmin riitti 10 merkkiä).
Salasanaohje on osoiteessa
https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/salasanaohje.pdf


OPALin ja ARVIn vanhoja ajankohtaistiedotteita

 

Uutta elokuussa 2019

 

VOS koulutuksen palautteen keruu OPAL – järjestelmässä on
 päättynyt 1.7.2019 alkaen

VOS koulutusten palautteen keruu on jäänyt pois OPALista

VOS -koulutusten palautteen keruu otettiin käyttöön OPALissa tammikuussa 2018.
Sen keruu OPALissa päättyi 1.7.2019, jolloin VOS-työvoimakoulutuksen
opiskelijapalautteissa siirryttiin
 kokonaan valtakunnalliseen ARVO-
palautejärjestelmän mukaiseen AMISpalautteeseen. AMISpalautteesta ja
sen kehittämisestä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus

OPAL -palautejärjestelmän käyttämistä jatketaan edelleen Ely-keskusten
hankkimissa
 muissa ammatillisissa (eitutkintotavoitteisissa)
koulutuksissavalmennuksissa ja kotokoulutuksissa.

Tietoa Amispalautteesta:

Valtakunnallinen Amispalaute otettiin käyttöön vuonna 2018.
Amispalaute kuvaa ammatillisten
perustutkintojenammattitutkintojenerikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen
 osan tai osien  suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen
vaikuttavuudesta.

* Amispalaute on kansallinen opiskelijapalaute on ammatillisen koulutusjärjestelmän ja
koulutuksen järjestäjän sisäisen laadun seurannan väline
*Amispalaute kerätään opiskelijoiltajoiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen pt, at
tai eat tai näiden tutkintojen osa/osiamyös työhallinnon kautta hakeutuneille
*Amispalautetta ei kerätä opiskelijoiltajotka suorittavat ValmaaTelmaatutkinnon osia
 pienempiä  kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutustaeikä opiskelijoiltajotka 
suorittavat tutkinnon tai  sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön
* Amispalaute kerätään kaksi kertaa: 1.opintojen aloitusvaiheessa, 30 vrk kuluessa
HOKSin hyväksymisestä sekä 2.opintojen päättövaiheessa: 30 vrk kuluessa
HOKSin mukaisena tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamiseksi
tarvittavan
 osaamisen osoittamisesta (mm. näytöstävaikkei ole vielä tehty arviointia
tai annettu todistusta)
*Amispalautteen tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella
tiedolla ja niitä voi tarkastella myös koulutuksen järjestäjittäin.

TE-toimiston kautta VOS yövoimakoulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden antamaa
AMIS -palautetta voi seurata osoitteessa
https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx


Uutta kesäkuussa 2019

Koulutuksen järjestäjän sivulla on on ollut virhejoka esti
välipalautteen vastaajamäärän muuttamisen jälkikäteen.
Virhe on nyt korjattu ja ohjelma toimii normaalisti.


Uutta maaliskuussa 2019


OPAL järjestelmän päättöpalautteessa (ammatillinen
koulutus ja muu koulutus) on ollut kysymys CV –netin käytöstä.
Koska CV nettipalvelu poistuu käytöstä 30.6.2019  on kysymys
 CV –netin käytöstä poistettu uusimmista lomakeversioista.
Kysymys ei enää näy 23.3. 2019 jälkeen aktivoiduissa palautteissa.


Uutta joulukuussa 2018

OPALin ja ARVIn tukipyynnön osoite on muuttunut 11.12.2018.
Toiminnallisesti tukipyyntö toimii kuten ennenkin: sen kautta
välittyy tukipyyntö pääkäyttäjille. – Tämä muistutus siksiettä
vanha osoite saattaa olla kirjanmerkkinä tai muuten muistissa.

Uutta syyskuussa 2018


OPALin Koto koulutuksen lomakkeeseen on käyttäjien toivomuksesta
tehty muutos: KOTO –vastauslomakkeen kysymys 26
(”Työssäoppimispaikka sopi minulle ”) ei enää ole pakollinen kysymys.


Uutta toukokuussa 2018

ARVI -järjestelmässä toteutettiin vanhentuneiden ARVI -palautteiden poisto.
Jatkossa yli kaksi vuotta vanhat arviot poistetaan tietokannasta kuukausittainEnsimmäinen
poisto toteutettiin maaliskuussa 2018. Myös vanhentuneista arvioista tehdyt tulosteet tulee hävittää.

ARVI -ohjeisiin on päivitetty maininta vanhojen palautteiden poistosta.


Uutta huhtikuussa 2018

Huhtikuussa 2018 lisättiin OPALiin uusi lomakeversioKotokoulutus. Se on voimassa
niissä Koto-koulutuksissa joiden päättöpalaute on aktivoitu 18.4.2018 jälkeen.
Opiskelija voi antaa palautteen suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä lomakkeella.

Muita kieliä puhuvien opiskelijoiden tueksi on järjestelmään liitetty uusi ohje:
 "
 OPAL -palautekyselyjen kieliversiot (Koto-koulutus)". Linkki siihen on jäljempänä
tällä sivullaSiinä on Koto -lomakkeen kysymykset kielillä Suomi, RuotsiEnglantiVenäjä,
Viro, Somali, Ranska ja Arabia.

Koulutuksen järjestäjänKatselijan ja Viranomaisen ohjeeseen on lisätty tieto
Koto -lomakkeesta.


Uutta tammikuussa 2018

Tammikuussa 2918 OPALiin liitettiin uusi tietokenttä: VOS eli valtionosuuskoulutusTämä
 johtuu siitäettä Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa jatkossa suuresta osasta
työvoimakoulutuksiaNämä koulutukset on merkattu VOS -koodilla.

Tämä merkitsee sitäettä kaikissa koulutusten OPAL -näytöissä on uusi hakutekijä VOS.
Raportteihin voi hakea perinteistä työvoimakoulutusta, VOS -koulutusta tai molempia.

Ne koulutuksen järjestäjät joilla on VOS -koulutuksia toimivat niiden suhteen samalla
tavalla kuin perinteisten koulutusten.

VOS -kenttä koskee vain koulutuksia (ammatillinen tai muu koulutus). Valmennukset eivät
kuulu VOS -koulutuksiin.


================================================================

Yhteys OPAL- ja ARVI -pääkäyttäjiin

TEMin OPAL-/ARVI -pääkäyttäjille ilmoitetaan mahdollisista järjestelmien virhetilanteista.
Viestit lähetetään OPAL- tai ARVI -järjestelmän Tukipyyntö-linkistä.

================================================================

OPALista tai ARVIsta puuttuva koulutus/valmennus eli rästipoiminta:

Kouluttaja, ARVI -palautteen antaja tai TE-toimiston virkailija voi tehdä itse
OPAL-rästipoiminnan (eli OPALista puuttuvan koulutuksen haun URAsta OPALiin).
Rästipoiminnan sivulla on ohje suomeksi ja ruotsiksiRästipoiminnan osoite on

https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/


================================================================

LINKKEJÄ

Käyttäjähallinta eli Usermanager

https://um.te-palvelut.fi/usermanager/pages/login.xhtml

 

Salasanaohje (Pdf -dokumenttipäivitetty 17.11.2020)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/salasanaohje.pdf


OPAL-yleiskuvaus (Pdf-dokumenttipäivitetty 11.3.2016

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_yleiskuvaus.pdf

 

Palautekyselyjen kieliversiot  (ei sisällä Kotokysymyksiä),
Pdf -dokumenttipäivitetty 10.11.2015)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_palautekyselyjen_kieliversiot.pdf

 

Palautekyselyjen kieliversiot (Koto -koulutus), päivitetty 19.4.2018

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_palautekyselyjen_kieliversiot_Koto_koulutus.pdf

 

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL-käsikirja
(Pdf-dokumentti,  päivitetty 2.11.2017)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/Koulutuksen_jarj_OPAL_kasikirja.pdf

 

OPAL-netto -malli (Pdf-dokumenttipäivitetty 30.3.2015)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL-netto-malli.pdf

 

*ARVI-ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle on vanhentunut ja poistettu käytöstä.
Tiedot löytyvät koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL-käsikirjasta.


*ELY-keskuksen OPAL-ARVI -käsikirja on vanhentunut ja poistettu käytöstä.
Myös linkki ELY-keskusten OPAL-vastuuhenkilöihin on poistettu käytöstä