OPAL-ARVI  -ajankohtaista  3.6.2019

Uutta elokuussa 2019

 

VOS koulutuksen palautteen keruu OPAL –järjestelmässä on päättynyt 1.7.2019 alkaen


VOS koulutusten palautteen keruu on jäänyt pois OPALista

VOS – työvoimakoulutusten palautteen keruu otettiin käyttöön OPALissa tammikuussa 2018.
Sen keruu OPALissa päättyi 1.7.2019, jolloin VOS-työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteissa
siirryttiin kokonaan valtakunnalliseen ARVO-palautejärjestelmän mukaiseen AMISpalautteeseen.
AMISpalautteesta ja sen kehittämisestä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus

OPAL -palautejärjestelmän käyttämistä jatketaan edelleen Ely-keskusten hankkimissa muissa
ammatillisissa (ei tutkintotavoitteisissa) koulutuksissa, valmennuksissa ja kotokoulutuksissa.

Tietoa Amispalautteesta:

Valtakunnallinen Amispalaute otettiin käyttöön vuonna 2018. Amispalaute kuvaa ammatillisten
perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen tai näiden tutkintojen osan tai osien
 suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

* Amispalaute on kansallinen opiskelijapalaute on ammatillisen koulutusjärjestelmän ja
koulutuksen järjestäjän sisäisen laadun seurannan väline
*Amispalaute kerätään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen pt, at tai eat
tai näiden tutkintojen osa/osia, myös työhallinnon kautta hakeutuneille
*Amispalautetta ei kerätä opiskelijoilta, jotka suorittavat Valmaa, Telmaa, tutkinnon osia pienempiä
 kokonaisuuksia tai muuta ammatillista koulutusta, eikä opiskelijoilta, jotka suorittavat tutkinnon tai
 sen osan/osia menemällä suoraan näyttöön
* Amispalaute kerätään kaksi kertaa: 1.opintojen aloitusvaiheessa, 30 vrk kuluessa HOKSin
hyväksymisestä sekä 2.opintojen päättövaiheessa: 30 vrk kuluessa HOKSin mukaisena
tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen
osoittamisesta (mm. näytöstä, vaikkei ole vielä tehty arviointia tai annettu todistusta)
* Amispalautteen tulokset päivittyvät joka kuukauden 3. päivä kahden kuukauden takaisella
tiedolla ja niitä voi tarkastella myös koulutuksen järjestäjittäin.

TE-toimiston kautta VOS työvoimakoulutukseen hakeutuneiden opiskelijoiden antamaa AMIS
-palautetta voi seurata osoitteessa: https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx


Uutta kesäkuussa 2019

Koulutuksen järjestäjän sivulla on on ollut virhe, joka esti
välipalautteen vastaajamäärän muuttamisen jälkikäteen.
Virhe on nyt korjattu ja ohjelma toimii normaalisti.


Uutta maaliskuussa 2019

OPAL järjestelmän päättöpalautteessa (ammatillinen
koulutus ja muu koulutus) on ollut kysymys CV –netin käytöstä.
Koska CV nettipalvelu poistuu käytöstä 30.6.2019  on kysymys
 CV –netin käytöstä poistettu uusimmista lomakeversioista.
Kysymys ei enää näy 23.3. 2019 jälkeen aktivoiduissa palautteissa.

 

Uutta joulukuussa 2018

OPALin ja ARVIn tukipyynnön osoite on muuttunut 11.12.2018.
Toiminnallisesti tukipyyntö toimii kuten ennenkin: sen kautta
välittyy tukipyyntö pääkäyttäjille. – Tämä muistutus siksi, että
vanha osoite saattaa olla kirjanmerkkinä tai muuten muistissa.

Uutta syyskuussa 2018


OPALin Koto koulutuksen lomakkeeseen on käyttäjien toivomuksesta
tehty muutos: KOTO –vastauslomakkeen kysymys 26
(”Työssäoppimispaikka sopi minulle ”) ei enää ole pakollinen kysymys.


Uutta toukokuussa 2018

ARVI -järjestelmässä toteutettiin vanhentuneiden ARVI -palautteiden poisto.
Jatkossa yli kaksi vuotta vanhat arviot poistetaan tietokannasta kuukausittain. Ensimmäinen
poisto toteutettiin maaliskuussa 2018. Myös vanhentuneista arvioista tehdyt tulosteet tulee hävittää.

ARVI -ohjeisiin on päivitetty maininta vanhojen palautteiden poistosta.


Uutta huhtikuussa 2018

Huhtikuussa 2018 lisättiin OPALiin uusi lomakeversio: Koto- koulutus. Se on voimassa
niissä Koto-koulutuksissa joiden päättöpalaute on aktivoitu 18.4.2018 jälkeen.
Opiskelija voi antaa palautteen suomen-, ruotsin- tai englanninkielisellä lomakkeella.

Muita kieliä puhuvien opiskelijoiden tueksi on järjestelmään liitetty uusi ohje:
 "
OPAL -palautekyselyjen kieliversiot (Koto-koulutus)". Linkki siihen on jäljempänä
tällä sivulla. Siinä on Koto -lomakkeen kysymykset kielillä Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä,
Viro, Somali, Ranska ja Arabia.

Koulutuksen järjestäjän, Katselijan ja Viranomaisen ohjeeseen on lisätty tieto
Koto -lomakkeesta.


Uutta tammikuussa 2018

Tammikuussa 2918 OPALiin liitettiin uusi tietokenttä: VOS eli valtionosuuskoulutus. Tämä
 johtuu siitä, että Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa jatkossa suuresta osasta
työvoimakoulutuksia. Nämä koulutukset on merkattu VOS -koodilla.

Tämä merkitsee sitä, että kaikissa koulutusten OPAL -näytöissä on uusi hakutekijä VOS.
Raportteihin voi hakea perinteistä työvoimakoulutusta, VOS -koulutusta tai molempia.

Ne koulutuksen järjestäjät joilla on VOS -koulutuksia toimivat niiden suhteen samalla
tavalla kuin perinteisten koulutusten.

VOS -kenttä koskee vain koulutuksia (ammatillinen tai muu koulutus). Valmennukset eivät
kuulu VOS -koulutuksiin.


================================================================

Yhteys OPAL- ja ARVI -pääkäyttäjiin

TEMin OPAL-/ARVI -pääkäyttäjille ilmoitetaan mahdollisista järjestelmien virhetilanteista.
Viestit lähetetään OPAL- tai ARVI -järjestelmän Tukipyyntö-linkistä.

================================================================

OPALista tai ARVIsta puuttuva koulutus/valmennus eli rästipoiminta:

Kouluttaja, ARVI -palautteen antaja tai TE-toimiston virkailija voi tehdä itse
OPAL-rästipoiminnan (eli OPALista puuttuvan koulutuksen haun URAsta OPALiin).
Rästipoiminnan sivulla on ohje suomeksi ja ruotsiksi. Rästipoiminnan osoite on

https://asiointi.mol.fi/opal/poimintatilaus/


================================================================

LINKKEJÄ

Käyttäjähallinta eli Usermanager

https://um.te-palvelut.fi/usermanager/pages/login.xhtml

 

Salasanaohje (Pdf -dokumentti, päivitetty 19.4.2018)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/salasanaohje.pdf


OPAL-yleiskuvaus (Pdf-dokumentti) päivitetty 11.3.2016

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_yleiskuvaus.pdf

 

Palautekyselyjen kieliversiot  (ei sisällä Koto- kysymyksiä),
Pdf -dokumentti, päivitetty
10.11.2015)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_palautekyselyjen_kieliversiot.pdf

 

Palautekyselyjen kieliversiot (Koto -koulutus), päivitetty 19.4.2018

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL_palautekyselyjen_kieliversiot_Koto_koulutus.pdf

 

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL-käsikirja
(Pdf-dokumentti,  päivitetty 2.11.2017)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/Koulutuksen_jarj_OPAL_kasikirja.pdf

 

OPAL-netto -malli (Pdf-dokumentti, päivitetty 30.3.2015)

https://asiointi.mol.fi/opalohjeet/OPAL-netto-malli.pdf

 

*ARVI-ohje koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjälle on vanhentunut ja poistettu käytöstä.
Tiedot löytyvät
koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL-käsikirjasta.

*ELY-keskuksen OPAL-ARVI -käsikirja on vanhentunut ja poistettu käytöstä.
Myös linkki ELY-keskusten OPAL-vastuuhenkilöihin on poistettu käytöstä